Regulamin portalu Wasza Afryka

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego wasza-afryka.pl
W regulaminie zawarte są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu wasza-afryka.pl
Każdy Użytkownik chcący dokonać rejestracji w serwisie zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, przestrzegania regulaminu oraz akceptacji regulaminu.§ 1

CHARAKTER I ZAKRES PORTALU


1. Portal internetowy wasza-afryka.pl znajduje się po adresem internetowym www.wasza-afryka.pl oraz www.waszaafryka.pl
2. Użytkownicy portalu tworzą swój profil w celu nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami poprzez:
a) dobrowolną wymianę informacji
b) wyrażanie własnych opinii i poglądów
c) publikację plików graficznych (w tym zdjęć)
d) wystawianie komentarzy
e) korzystanie z bazy ogólnodostępnych materiałów zawartych w portalu wasza-afryka.pl

§ 2

REJESTRACJA W PORTALU


1. Dostęp do portalu jest bezpłatny.
2. W celu uzyskania dostępu do portalu wasza-afryka.pl należy dokonać rejestracji poprzez formularz rejestracji dostępny w portalu.
3. Rejestracja polega na podaniu danych określonych w formularzu rejestracji, przy czym zaznacza się, iż:
a) dane oznaczone w następujący sposób: (*) są danymi obligatoryjnymi, bez których proces rejestracji nie może się odbyć
b) pozostałe dane (bez oznaczenia: *) są danymi fakultatywnymi i użytkownik może, ale nie musi ich podawać
4. Dokonując rejestracji użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacji jego treści w całości.
5. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że podane dane zgodne są z prawdą.
6. Dokonując rejestracji Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych na potrzeby portalu (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133).
7. Dokonując rejestracji Użytkownik zgadza się na otrzymywanie e-maili informacyjnych oraz e-maili reklamowych.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.
9. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji w portalu wasza-afryka.pl jest świadomy, że podane podczas rejestracji dane będą widoczne dla innych użytkowników.

§ 3

UŻYTKOWNICY PORTALU - PRAWA I OBOWIĄZKI


1. Użytkownikiem portalu jest każda osoba fizyczna, która wykorzystuje portal zgodnie z jego zakresem zawartym w § 1.
2. Użytkownik portalu nie może wykorzystywać portalu w celach komercyjnych.
3. Użytkownik portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacji i przestrzegania.
4. Użytkownik portalu może umieszczać pliki (w tym pliki graficzne, zdjęcia) do których posiada prawa autorskie lub prawa do ich publikacji w internecie, przy czym nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich.
5. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta (profilu) w portalu wasza-afryka.pl (w tym celu należy skontaktować się drogą mailową wykorzystując adres mailowy zawarty w odnośniku kontakt, który znajduje się w stopce portalu)
6. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania portalu, transmisji oraz dystrybucji danych i materiałów zgodnie z jego przeznaczeniem, w zgodzie z:
a) obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
b) przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi
c) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu
6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz zobowiązuje się, iż:
a) nie będzie umieszczał słów o charakterze wulgarnym i obraźliwym (dotyczy wszystkich słów, nazw, komentarzy i wszelkiego tekstu)
b) nie będzie godził w dobre imię i nie będzie obrażał osób trzecich
c) nie będzie podejmował działań mających na celu pozyskanie dostępu do konta i danych innych użytkowników
d) nie będzie podejmował działań mających na celu zakłócenie funkcjonowania portalu
e) nie będzie umieszczał plików, skryptów, programów i aplikacji wykonywalnych
f) nie będzie zamieszał materiałów (w tym plików graficznych, zdjęć) o charakterze pornograficznym
g) nie będzie umieszczał informacji o charakterze reklamowym lub promocyjnym bez zgody właściciela portalu wasza-afryka.pl
7. Użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z wszelkimi zmianami oraz z aktualizacją niniejszego regulaminu

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRAWA WŁAŚCICIELA


1. Właściciel portalu wasza-afryka.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) informacje, treści, pliki (wszystkie pliki, w tym pliki graficzne, zdjęcia) umieszczane przez Użytkowników portalu wasza-afryka.pl oraz za wynikłe z tego tytułu skutki lub szkody innych Użytkowników lub osób trzecich
b) jakiekolwiek inne szkody innych Użytkowników wynikłe z nieprawidłowego korzystania z portalu Użytkownika lub innych Użytkowników lub osób trzecich
c) szkody powstałe w wyniku udodstępnienia danych dostępowych do konta dla innych Użytkowników lub osób trzecich
d) usunięcie treści lub wszelkiego rodzaju plików (w tym plików graficznych, zdjęć) wywołanych bezprawnym (nielegalnym) działaniem osób trzecich
e) usunięcie treści lub wszelkiego rodzaju plików (w tym plików graficznych, zdjęć) wywołanych zaistnieniem siły wyższej

1. Właściciel portalu wasza-afryka.pl zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany parametrów lub dostępności, włącznie z usunięciem konta (profilu), gdy uzna, iż dane konto narusza niniejszy regulamin lub w jakikolwiek sposób narusza godność lub szkodzi innym Użytkownikom lub osobom trzecim
b) okresowego wyłączenia portalu bez uprzedniego powiadomienia
c) skasowania plików (w tym plików graficznych, zdjęć), gdy uzna, iż naruszają one prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym regulaminem
d) do wprowadzenia świadczenia płatnych usług informując o tym Użytkowników

Zostań sponsorem
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
Jest nas już 1282 | online: 0